• Färgernas betydelse

  Här under följer korten efter färgerna, det börjar med röd och sedan röd med var och en av de andra 11 färgerna. Färgerna följer i ordning: Röd - Orange - Gul - Grön - Blå - Indigo - Lila - Magenta - Turkos - Rosa - Svart - Vit.

  Sedan börjar det på orange med efterföljande ifrån gul. Nästa del är gul med efterföljande grön. Orange- Röd finns i kombinationen Röd - Orange. Gul - Orange finns redan i kombinationen Orange - Gul. Och så vidare. Det finns 12 färger vilket ger varje färg en kombination med 11 andra färger.

  Jag har markerat med röd fet text alla Stavkorten och du kan se att de börjar med Ess, 2 och 3 på den röda, det handlar om den energin som finns ifrån Vädurens energi (1-3 dekaden) och i baschakrat.

  Sedan följer de i Orange, Orange -Gul och Orange - Grön i Lejonets energi och i Navelchakrats energi. Den Orange har ingen betydelse i basfärgerna utan är en mix av röd och gul. Sedan hoppar 7 i Stavar till Gul- Lila, 1 dekaden av Skytten (även om det är på ett jordelement= gul). (lägg då märke till att 7 i Mynt finns på Eldelementen= röd)) För att sedan backa till Gul- Grön och följa Gul - Blå och Gul- Indigo, fortfarande i jordenergin men i Skyttens energi frånsett Gul- Indigo som hör till Kiron. Page, Knekt, Dam och Kung hör till röd och orange, den skapande och kreativa energin och kombineras med svart för feminin kraft och vit för maskulin kraft.

  Om du följer den gröna energin i Bägare som startar med Ess i Bägare på Grön och i Kräftans energi, så följer bägarna ifrån Ess till 7 i den gröna energin, och går sedan vidare till blå - Rosa (luftenergi som symboliserar Svärd som är motpol till Bägare som är vatten). Rosa är en högre färg av Grönt. Sedan fortsätter det med 9 i Bägare på Indigo - Rosa. Fortfarande Rosa och den Indigo hör även den till luft. Och sedan 10 i Bägare i Lila- Rosa, fortfarande Rosa och nu mer Lila som även den tillhör luft. Folket, Page, Knekt, Dam och Kung de finner du i Rosa för Page och Knekt och i Grönt för Dam och Kung. Feminin energi visas som svart och maskulin energi visas som vit.

  Sedan kommer Mynt som startar i Gult med Esset. fortsätter sedan på Gul-Magenta och Gul-
  Turkos för 2 och 3 i Mynt. De rör sig i jordnenergi där de hör hemma Ess i Mynt får sin kraft ifrån Solar Plexus chakrat, medan 2 och 3 finner sin kraft i förändring (Magenta) och sökande (Turkos) energier som här hemma i stjärnchakrat. . Den energin landar sedan i den Orange energi, 4 i Mynt är Orange -Blå medan 5 i Mynt är Orange - Indigo och 6 i Mynt är Orange Lila, fortfarande energi som stöds av högre energier, dessa tre finner du i det mentala fältet, hals, pann och kronchakra. Sedan hoppar jordenergin vidare in i eld, för att landa i den Röd- Lila i 7 i Mynt, bas och kronchakra, går sedan vidare till Röd - Magenta och bas samt nackchakra (fysiskt fält delat med den andliga). och 9 i Mynt i Röd- Turkos, bas och thymuschakra (fortfarande fysiskt fält med det andliga men här förändring då sökande är klart i den Magenta) Och sedan fortsätter 10 i Mynt in i nästa steg av utvecklingen, den Rosa (andligheten) mixad med Gult (jord). Där kan tryggheten landa i kombinationen. Folket, Page, Knekt, Dam och Kung finner du i blått för Page och Knekt (alltså luft energi som sätter lite mer fart) och Dam och Kung i sitt element- Jord i den gula. De feminina korten Page och Dam kombinerar med Svart medan de maskulina Knekt och Kung kombinerar med Vit.

  Om du sedan ser på Svärdsviten, som börjar med Ess i Bägare på Blå och sedan fortsätter uppåt i de energier som har med luft och eter att göra (mentalt och andligt). 2 i Svärd, Blå och Indigo, alltså mentalt och andligt i en mix, hals och pannchakra, att stå för sin inre sanning. 3 i Svärd, Blå och Lila, hals och kronchakra, att ifrågasätta och utvecklas i sanning och visioner. 4 i Svärd, Blå och Magenta, luft och eter, hals och nackchakra, sanning och erfarenhet, sanning och redan skapat. Och så 5 i Svärd i Blå - Turkos, hals och thymuschakrat, luft och andligt, att utvecklas med sin sanning (detta kort är ett stresskort och att utvecklas med sin sanning är inte alltid de lättaste). Sedan hoppar 6 i Svärd till den Indigo energin, den som finns i pannchakrat, andlighet, närvaro. Utvecklingen fortsätter i den Indigo- Lila, pann och kronchakra, luft och mental energi i kombination med 7 i Svärd för att sedan i 8 i Svärd mixa Indigo med Magenta, ifrågasätta den andlighet som redan existerar. Vidare in i 9 i Svärd i Indigo - Turkos, där det är luft och eter, inget fast att ta på utan andlighet mixat förändring. Och så hoppar 10 i Svärd till den lila, kronchakrat, bara visioner, inget fast att ta på.

 • Fortsättning

  Folket, Page, Knekt finns i den Indigo energin, Page med svart (feminin kraft) Knekt med vit (maskulin kraft) medan Dam och Kung finns i den Lila, Dam med svart och Kung med vit.

  Stora Arkanan. Börjar i Svart, färgen som är alla samman, allt är samlat ifrån tidigare och nu så börjar allt om, men det kan även sluta i Svart då detta kort, Dåren kan både vara 0 och 22. Magiker har sin energi ifrån den vita som är den maskulina kraften, första gången den syns i leken, då folket inte räknas in ifrån början. Alt börjar med själen som finns i stora Arkanan som går parallellt med lilla Arkanan. Alltså är detta kort nr 1. Vit, maskulin energi och så den Magenta som visar på erfarenhet och sökande i det som varit men här i uttryck.

  Prästinnan är i svart (feminin energi och första gången den kommer in, se ovan) och magenta, samma här söker ifrån sin erfarenhet men med den feminina kraften som tar in.

  Kejsarinnan har även hon den feminina energin ifrån svart men kombinerat med den turkosa som handlar om förändring och utveckling.

  Kejsaren är motpolen, vit ifrån den maskulina kraften och så turkos i att uttrycka alla förändringar.

  Påven har Lila och Turkos, han har med sig längtan efter utveckling och då i det andliga planet ifrån den lila (kronchakrat).

  Paret kan inte vara annat än balans mellan svart och vit, den feminina (Yin) och den maskulina (Yang) energin, som här mixas samman.

  Så kommer Vagnen och gör ett hopp när det gäller de andliga energierna (färgerna) Istället så finns här Röd och Blå. Allt ifrån kraft (baschakrat) till kommunikation (halschakrat) i det medvetenhet som sin energi, lust, identitet, känsla och uttryck.

  Styrkan har en bas med sig i det röda (baschakrat) men har tagit det hela vägen till pannchakrat (Indigo) och en energi starkare än Vagnen, medvetenhet om sin egen kraft och förmåga.

  Eremiten har också röd energi, för det är fortfarande en grundning (bas) men nu med
  längtan och känsla, att uppleva mer av det som redan är.

  Lyckohjulet, nr 10 och sista kortet av personlighetskorten i stora Arkanan baserat på deras planetaspekter. Nu går energin in i stjärntecken. Magikern = Merkurius Prästinnan = Månen Kejsarinnan = Venus Kejsaren = Jorden (Solen) Påven = Mars Paret= Jupiter Vagnen= Saturnus Styrkan = Uranus Eremiten= Neptunus.

  Lyckohjulet har den Magenta energin, den ifrån nackchakrat som visar på vad som varit, vad som byggts upp och vad som blir nästa steg ifrån det.

  Rättvisan mixar Magenta och Turkos, de spirituella motsatserna av sökande och utveckling, att se bakåt och längta framåt och i det stå i en balans emellan med en fot i det förgångna och en fot i framtiden.


  Den Hängde har färgerna Lila - Magenta, en fot i det förgångna och en i längtan och fantasi vilket kan göra det svårt med att komma vidare.

  Däremot i Döden där den Röda och Gröna energin finns är insikten om vad som är (bas) och vad som är känslan (hjärt) i det.

  Måttfullheten är i sin Magenta- Rosa energi, vad som varit och vad som skapas ifrån en villkorslös öppenhet.

  Djävulen har grunden i den Magenta men lusten, driften pushar på av den Orange.

  Tornet har lusten med sig i den Orange, svårt att vara stilla, vill att det ska ske något och stärker det med den Turkosa som skapar förändringar direkt ifrån impulsen.

  Stjärnan är även den i orange, för lusten ifrån Djävulen till hit är att vara i utveckling, sedan stärks den, eller snarare skapar mer andliga inre insikter baserat på längtan i den Rosa.

  Månen är helt rosa, här finns längtan, den villkorslösa kärleken, upplevelsen och allt det som bara är i en känsla, närvarande.

  Solen har med sig längtan ifrån den Rosa men stärker utveckling i den Turkosa, att vara i känslan, villkorslöst (barnsligt) och ge sig hän in i det som bara finns där.

  Domen med sin Turkosa, visar på förändringar, vare sig man vill eller ej, men det är en utveckling baserat på en andlig längtan av förverkligande.

  Solen har den vita energin, energin som inte finns eller syns som egen färg, för här finns en öppenhet, en utveckling och ett hopp in i nästa steg med allt samlat in i Dårens (svarta) kraft.