• Stora Arkanan

  0 Dåren

  1 Magikern

  2 Prästinnan

  3 Kejsarinnan

  4 Kejsaren

  5 Påven

  6 Paret

  7 Vagnen

  8 Styrkan

 • Stavar

  Ess i Stavar

  2 i Stavar

  3 i Stavar

  4 i Stavar

  5 i Stavar

  6 i Stavar

  7 i Stavar

  8 i Stavar

  9 i Stavar

  10 i Stavar

  Page i Stavar

 • Bägare

  Ess i Bägare

  2 i Bägare

  3 i Bägare

  4 i Bägare

  5 i Bägare

  6 i Bägare

 • Mynt

  Ess i Mynt

  2 i Mynt

  3 i Mynt

  4 i Mynt

  5 i Mynt

 • Svärd

  Ess i Svärd

  2 i Svärd

  3 i Svärd

  4 i Svärd

  5 i Svärd

  6 i Svärd