• Stjärnan - The Star

  17 copy.jpg

 • 17 Stjärnan - Inspiration

  Färg: Orange Rosa
  Runa: Dagaz
  Astrologi: Vattumannen
  Totems: Spindel

  Betydelse:     
  Det här kortet visar på visioner, drömmar som blir uppfyllda. Att du vågar drömma och planera framåt. Inspiration. Andligt utvecklande och medvetande.
  Omvänd:        
  Fastnar i ett vardagstänkande. Har svårt att se dina möjligheter. Tappar tron på livet och till dig själv. Inre konflikter om vad du vill göra och vad  du bör göra. Svårt att uppleva nya händelser och upplevelser.

  Ylvas ord om kortet             
  Kanske bildmässigt mitt enklaste kort  i hela leken, en spindel, ett nät, en stjärna och så färgsymbolen samt runan. Och ja, att skapa en lek handlar också att att lyssna till sitt eget bildseende och med tur så är någon annan på samma vibration. Egentligen så kanske en stjärna hade räckt och vad betyder då en stjärna?  En stjärna inger hopp och vägledning som det gjorde för de tre vise männen. Vi ser upp mot stjärnorna, de blinkar tillbaka, de skapar visioner, drömmar och längtan. Och så finns det andra stjärnor, ja namnet vi sätter på dem som lyckas inom sin bransch. En stjärna är något att uppnå, något att längta efter men också något som ger oss en skaparkraft. Mycket kraft och inspiration i dessa färger tillsammans.
  Ifrån stjärnans form kommer även Pentagrammet som är en symbol för den fysiska kroppen och alla dess element så i detta kort genom stjärnan finns alltet att förverkliga.  Spindeln är den som väver samman allt och som kan hålla reda på alla trådarna och dessutom uppmärksamma vad som fastnar i dem. Den fångar bytet genom att göra jobbet innan och sedan bara vänta in. Spindelnät är dessutom unika och vackra oftast i alla fall som vi ser dem. Färgerna är en fascinerande kombination precis som en stjärna är, den oranga visar på lust, engagemang och glädje medan den rosa stärker det men även svävar iväg i starkare känslor av villkorslös kärlek.

  Varför kommer kortet Stjärnan?
  För att du nu är mitt i centrum och kan lyckas med det mesta som du företar dig, du har lyckats släppa det som eventuellt begränsade dig med Tornet och nu ska kan du verkligen visa vem du är i en helhet, utan funderingar, processer eller planering, du kan bara dingla där i ditt eget nät och fånga in det som passar dig. Så förverkliga alla dina visioner nu.

  Runa – Dagaz
  Representerar vår vilja till att möta utmaningar och det oväntade. En runa för ljuset/dagen -Uppvaknande. Här finns upplysningen, något nytt ska till. Alla begränsningar ska brytas och du bör se klart över situationen. Alla möjligheter till att göra det du önskat, en positiv förändring/förbättring. Omvänd visar den på oro inför nya händelser. Att bli förblindad av alla möjligheter, förvirring.

  Spindeln som totem
  Visar att du är flexibel, tycker om att röra på dig, trivs med att spinna iväg på nya planer och bygga en struktur, bra på att skapa bilder så att andra förstår vad du menar.  Det bor nog en liten konstnär och framtidsvisionär i dig. Du är bra på att hålla rent omkring dig och vill ha fräscha energier.

  Astrologi - Vattumannen
  Vattumannens tecken är mellan den 21 Januari-19 februari

 • XVII The Star

  Meaning
  This card indicates visions, dreams that come thru. You dare to dream and make plans for the future: inspiration, spiritual evolvement, and a focused consciousness.
  Reversed       
  It shows that you can get stuck in everyday daily thoughts and have trouble seeing your opportunities. You lose faith in life and yourself—inner conflicts about what you will do and should do. Problems to experience new events and happenings.

  Color - Orange/Pink
  The orange vibration indicates resourcefulness, an open mind, the will to create and see new visions, to find your inner power through the creation. The pink vibration means dreams and an open heart, romantic visions, and spiritual contact. Together they show a solid power to find the origin of inner happiness and your creative power. You're romantic but still in daily routine; you do the best of your situation and dream about realizing all you have inside. Grand visions that you know you will realize in time.

  Astrology
  Aquarius.

  Rune – Dagaz
  Indicates your will to meet challenges and the unexpected. A rune for the light, the day, and - awakening. This is the enlightened, something new has to begin. All limits should be torn down, and you should see the situation in the right light. All the possibilities to do whatever you wish to do, a positive change.
  Reversed, it shows on worrying about new events, blinding all the opportunities, confusing.

  Spider as totem
  This indicates that you're flexible, like to be on the move, spin new patterns and build a structure, and are good at creating images and making others see what you do. Probably there is an artist and a visionary for the future living inside you. You're good at keeping it clean around you and like to be in fresh energy.