• 5 of Wands.jpg

 • 5 i Stavar - Frustration

  Färg: Orange och Gul
  Astrologi: 2:a dekaden i Lejonet, fast, visar på självupptagenhet.
  Totems: Antilop
  Nyckelord: Frustration.

  Betydelse:
  Det här kortet visar på en stressad situation där du tappar kontrollen. Inget blir som du tidigare har planerat. Det kan bli en våldsam turbulens inom dig, medan andra utanför knappt märker av vad som händer inom dig själv.
  Omvänd:       
  Visar på tillfällig lättnad, då du valt en lätt väg ut, vill inte se problemen eller få hjälp utifrån för att komma vidare.

  Ylvas ord om kortet
  Här har Salamandern ställt sig bakom stavarna som står allt annat än stadigt, de lutar åt alla håll och endast två av dem har eld med sig. En eld som riktas neråt och kan skapa något på sidan om. Medan den andra brinner vid Salamanderns huvud och skapar övertryck. Salamandern kommer inte fram då kraften inte räcker till, och även Antilopen har gömt sig bakom då det är det säkraste kan det verka. Färgerna är egotrippade, inne i sitt eget, det handlar om självförverkligande med lust men ibland så kan det bli för mycket av det goda, som när du får till dig fem stavar bara så där som du ville men inte riktigt vet hur du ska klara av det och skapar istället en frustration istället för att ta tag i en stav i taget.
   
  Varför kommer  5 i Stavar?
  För att du har tappat greppet, viljan, lusten, kontrollen över vad du vill förverkliga. Du ser till att du hamnar i situationer som är övermäktiga eftersom du inte lyssnar till din egen kraft. Du kan möta på bekymmer när det gäller förverkligande endera att det blir för mycket eller inget alls. Lyssna till din vilja, stärk självförtroendet, se till din inriktning.

  Astrologi
  Mars i Lejonet
  Du är intensiv, yvig i dina gester, stora utspel, dramatiska uttryck, mycket "låta" och märkas. Du kan vara lynnig, bli irriterad på småsaker och mest om du tappar uppmärksamheten. Du kan känna att det är svårt att få respekt och i det skapa dramatik bara för att synas och höras, sedan att det som allt handlade om kommer i andra hand blir en utmaning för dig att hantera och istället börja prioritera tydligare vad det är du egentligen vill, men i det innebär det att du måste ta ansvar och det finns ju så mycket annat roligt att göra. 

  Antilop som totem
  Visar på intelligens, kunnighet, målmedveten riktad energi. Sökandet efter balans och att ha med dig styrkan att agera snabbt, leva ut och leva i. Njuta av varje stund, ta tillvara på möjligheterna, och begränsningar - vad är det? Du är snabb och säker, men kanske lite för beroende av andra för att finna din trygghet. Du satsar allt på de som du tror på och finns till för dem som behöver dig.

 • Reflektioner

  Vad är vanmakt för dig?

  Vad är frustration för dig?

  Vilket temperament har du?

  Är du konflikträdd?