• 6 of Swords.jpg

 • 6 i Svärd - Frihet

  Färg: Indigo
  Astrologi: 3:e dekaden av Vågen, rörlig, visar på acceptans.
  Totems: Duva

  Rättvänd
  Visar på att du känner en inre frid, har kommit över svårigheter och något som du oroat dig för. Kan visa på en lång resa.
  Omvänd
  Visar på en kämpig tid, du går emot dig själv, det ena bekymret avlöser det andra. Kan också visa på förhinder vid planerade resor (kommer kortet på position 2, 4,5,6,8 eller 10 i Keltiska Korset så bör du se till att du har en reseförsäkring).

  Ylvas ord om kortet
  Elementväsendet på detta kort står öppen och trygg med sig själv mot vänster, den inkommande sidan, ger ut energi ifrån sin högra hand och öppnar sin vänstra för att ta in mer. Den visar ansiktet då den inte har något att dölja utan är i perfekt sinnestillstånd med sig själv. Den tar in två svärd vid sitt mentala fält (sinnesro och tillit), den ger ut två svärd ifrån sitt fysiska fält (trygghet). ett svärd korsar de två i det mentala med riktad energi uppåt. Medan svärdet som korsar de två från det fysiska fältet stärker energin neråt. Duvan svävar mitt emellan fri men ändå bunden till det som är. Längst nere till höger på kortet finns en våg och en sol som visar på både uppgång och nedgång och allt som finns däri mellan i perfekt balans.

  Varför kommer 6 i Svärd?
  Med denna färg kommer insikterna, de djupaste av tankar, längtan efter helheten men också en förmåga att skapa sin egen verklighet. Tankens kraft är starkast… Är det inte så?

  Duvan som totem
  Visar på att du är bra på att mäkla fred i krissituationer och att du ska ha tillit till att du alltid får rätt insikter och andlig guidning i det du gör. Du är en person som trivs med att ha folk omkring dig, är mycket social och engagerad i att skapa fred och frihet åt alla. Optimist, sprider glädje och får nog lära dig att det finns dem som önskar att du vore tyst ibland.

 • Reflektioner

  Ingen, bara var i det perfekta sinnestillståndet, senare kan du analysera upplevelsen av det.