Ylva

Latest Followers:

Rose-Marie Marie Eriksson Margareta Annika

Dödens dag

user image 2019-10-31
By: Ylva
Posted in: Tarot allmänt
Dödens dag

Idag är det Halloween, ordet kommer ifrån "All Hallows Eve" vilket översatt blir "Alla Helgons afton", detta är inte samma sak som "Alla Helgons dag" som är den enda helgen vi har kvar i Sverige från den Katolska kyrkan. Högtiden är för att hedra de döda, minnas dem, tända ljus för dem.
 
Man firar de dödas själar genom att klä ut sig som spöken och även skelett, häxor eller zombies, den mer moderna säljande varianten har även monster. En del av traditionen kommer även ifrån "Guy Fawkes Night" som firas den 5 november och var en högtid då man brände dockor bl.a. Halloween är den tiden då man avdramatiserar döden med att då fråga om bus eller godis när man överraskar (skrämmer) andra i sin utstyrsel.
 
Denna natt anses vara magisk, den natt då portarna tlill dödsriket står öppna och andarna kan ta sig in i vår värld, därav tänder man även ljus för att mota bort det onda. Pumpan är en del av traditionen som kommer ifrån den irländska kulturen, av en figur (en kålrot) som kallades "Jack O´Lantern, från folksagorna känd för att ha sin själ dömd både till himmel och helvetet och var därföd dömd att med sin laterna vandra runt på jorden.
 
Vad är din relation till döden?I Tarotkortleken så finns en kort, nr 13 i Stora Arkanan som heter just "Döden" och ett kort som framkallar rädsla hos en del, för många är rädda för döden, detta oundvikliga som vi inte kan ändra på, än hur rädda vi är så kommer vi ändå en dag att dö och vad händer då? För mig betyder inte kortet "Döden" en fysisk död utan är mer en möjlighet att släppa gamla mönster, begränsningar och rädslor som gör att vi håller fast även vid saker som faktiskt inte ger oss något alls, annat än begränsningar.Jag brukar anse att det är ett av de bästa korten då det visar på förändringar och det kommer inte upp i en stjärna om vi inte är i en förändring eller behöver förändras och när det kommer, passa på, förändra, släpp, frigör dig själv och gå vidare med en ny stomme in i livet som är då full med möjligheter och inte med gamla fastlåstna mönster som inte gör annat än skapar rädsla.
 
Det är ju ingen slump att kortet kommer utan då finns det verkligen möjligheter, kanske så vardagliga som att sluta röka, börja banta, byta bil eller genomgå en transformering rent spirituellt med en helt annan insikt om sig själv, Där man ser på allt det som man byggt som en trygg fasad utifrån gammal vana och inser att det faktiskt begränsar mer än vad det utvecklar.Idag är en bra dag att skapa förändringar, för nu är ju porten öppen till att vara i gränsriket där du kan finna din själs mening. Så varför inte damma av din Tarotlek, ta fram kortet "Döden", stilla dig själv, tänd ett ljus och gör en meditation där du går in i kortet, se ramen som en dörr, blunda och gör en bild av hur du går in och möter Liemannen, är det så farligt, är han rättvis, hjälper han dig att släppa rädsla! Och du bestämmer själv vad som sker innanför ramarna, ett samtal med dig själv om din syn på döden som jag anser är något vackert oavsett om det är en fysisk död eller död av något begränsande, det är faktisk en helt ny början som du nu kan kliva ut i fri från din rädsla.
 
Tarotkortet "Döden"
 
Grundbetydelse: Här har härskaren (Kejsaren) ifrån kort 4 (Döden 13=1+3=4) tagit sig makt även i högre sfärer och avgör även här folkets öde. Ofta speglar kortet ett skelett som kommer för att hämta folket, fattig som rik, han gör ingen skillnad. Detta kort behöver inte alls visa på en fysisk död, det kan göra det om du själv väljer den aspekten. Vad kortet visar på är avslutanden, förändringar där du släpper de gamla invanda beteenden som inte längre behövs. Som att packa upp en ryggsäck av erfarenhet och händelser, se över vad du har nytta av och det andra släpper du helt. Ett bra kort då livet innebär att vi ska sträva mot förnyelse, att våga ta till oss erfarenheter och sedan släppa för att gå vidare. Kortet kan komma upp när du släpper gamla beteenden som ex vis rökning, maniska mönster eller om man bantar eller byter bil! Det här kortet visar på förändringar, att du lämnar något invant och tryggt, ger dig ut på nya äventyr utan att bära med dig gamla saker/ bekymmer/ mönster. Ett kort med ett namn (Döden) som du kanske känner lite oro eller rent av skräck inför, men det kan vara viktigt att se vad död egentligen är: när du vuxit ur din gamla roll/kostym/kropp. Det handlar om att lämna något bakom dig, något som inte längre gagnar dig, och är på det sättet ett bra kort, men visst kan det även betyda fysisk död. Men på det sätt jag lär dig Tarotkortens symboler så behöver man många ”dåligt” aspekterade kort runt om för att det ska vara död, och den dagen undrar du inte, då vet du. Kortet visar också att du kan släppa gamla mönster och blockeringar för att gå vidare i lättnad, men kortet har en kraft med sig som visar att det kan vara arbetsamt att släppa, du kommer inte undan, utan det som inte behövs måste försvinna. När du får det här kortet, se efter vad det är du måste släppa istället för att ropa ”död” på en gång. Kortet visar att du har en förändring som kommer och du inte kommer undan den, ett mönster måste avslutas så att du kan komma vidare. Kortet speglar din rädsla, din inre osäkerhet men även din vetskap om att du inte kan ta med dig något annat än kunskap när du byter skepnad. Och i alla förändringar i livet så gäller det att bevara det som du har nytta av och släppa allt det andra. När du drar detta kort så visar det på att du nu står inför en fas i livet av nya händelser som är på väg. För att kunna ta till dig dem måste du se över vad du håller fast vid i onödan, vara beredd att släppa för att ta in nya händelser/ energier i livet.
 
Omvänd:
Visar på att du är rädd att släppa ditt invanda mönster oavsett om det är fel. En variant är när någon lever tillsammans med någon annan som endera slår eller missbrukar och man själv far illa men vägrar att “rädda” sig själv för man måste “rädda” den andra. Varför är man rädd att bli tagen på allvar?
 
Tolkning:
Visar på förändringar, att du nu står inför något nytt. Först måste du städa bort det gamla skräpet innan något nytt kan ta plats. Omorganisation och nya vägar i livet. En förändring som kan vara slitsam men som är till det bättre.
 
När du drar detta kort så visar det på att du nu står inför en fas i livet av nya händelser som är på väg, men för att kunna ta till dig dem måste du se över vad du håller fast vid i onödan, var beredd att släppa för att ta in nya händelser/energier i livet.
 
Kortet är från Vampire Tarot,symboliserar döden. Vampyrer är ju även en symbolik som används för döden, detta att förändras genom att byta blod, men det kanske inte alltid är så att någon annan får makt över dig utan att du helt enkelt tar makt över dig själv.

Annika
31 Oct 2019 08:10:54 @annika:

Marie Eriksson
31 Oct 2019 16:46:00 @marie-eriksson:
Lever väldigt med kortet i år, rensar, renar släpper gammalt för att ta in nytt och låter livet ta en helt ny bana än den gamla vanliga.