• Folket

  Det finns 16 kort i Lilla Arkanan som kallas Folket- De klädda korten- Representanterna. Det är 4 av varje, Prinsessor Page), Riddare ( Knights), Damer (Queen) & Kungar (King).

 • Pager

  pagewands.jpgBarn från nyfödd till pojke 15 år eller flicka 20 år, som bär på sitt elements tendenser och egenskaper.

  Besked eller händelser som är på gång i de olika elementen, de kommer oftast av tidigare handling, men ändå en spegling från omgivningen.

  Elementet: Prinsessor tillhör elementet JORD. Det som visar på en grund, och alla börjar vi som barn, det handlar om ett växande som inte kan ta fart om vi inte tillför de andra elementen – tankar (Svärd) kärlek (Bägare) och viljan (Stavar).

 • Knektar

  knightcups.jpgUng man mellan 15 – 30 år som bär på sitt elements tendenser och egenskaper. Mycket viljestyrka och fasta beslut, snabba intensiva händelser.

  Händelser och tillgångar, påbörjat som tar form i de olika elementen, det är utav egen kraft som man märker resultat, händelser som är redo till att användas fullt ut.

  Det handlar om höga visioner, inget är omöjligt för det är jag som skapar allt! Snabb spontan styrka som kan försätta berg med sin vilja. Ett åtagande med stora projekt, vet sin och andras kvalitéer, gör stor påverkan på sin omgivning.

  Riddarna tillhör elementet Luft, som visar att ständigt är nya idéer på gång, att det blåser snabba vindar som ibland kan svepa med sig allt möjligt.

 • Damer

  queencoins.jpgEn kvinna över 20 år, som bär sitt elements tendenser och egenskaper. Det här kortet själv visar inte lika starkt på händelser som de andra, men kan innehålla en händelse som kommer fram bredvid andra kort.

  Det visar på att man kan förverkliga sig själv i de olika elementen det är samma för män, men oftast så visar de hellre på någon slags händelse runt om som kan vara påverkan av en kvinna. Här handlar det om att ta ansvar för sina handlingar, att förverkliga, att våga, att förändra men att ha grunden kvar.

  Damerna tillhör elementet Vatten som visar på att det finns mycket känslor med. Att ständig skapa ett flöde; att se till att allting flyter. Vatten handlar om övervägande om att ge liv och att hålla vid liv. Vatten kan också dela upp sig i små droppar som kan sprida sig och ibland till och med skapa förvirring.

 • Kungar

  kingswords.jpgMän över 30 år som bär på sina elements tendenser och egenskaper. Stadiga, självsäkra och medvetna.

  Större händelse och avtal. Beslut. Kontrakt. Trygghet och bestämdhet. Det handlar om att ta full kontroll över allt och alla, men på ett positiv och hjälpande sätt. Att bära ansvar. Och vara stark och beslutsam, vilja och ambition.

  Kungarna tillhör elementet eld som visar på kraft och igångsättande. Att tända eld och brinna för något. Att hålla värmen. Intensiv hetta i det åtrådda.