• Stavar

  Stavar
  Symboliserar kreativitet, aktivitet, inre eld, arbete av alla slag, skapande , byggande och talanger.I Stavarna har du arbetshändelser, det vill säga allt det här som du ger ut, din kraft inifrån, den du skapar utav. Stavar visar på snabba händelser, hetta, intensitet, möjligheter, handling, agerande, arbete, skapande kraft, aktivitet, motivation, dominans, kreativitet samt energi. Allt detta går under samlingsnamnet arbete vilket är Stavarnas kännetecken.


  1wands.jpgEss i Stavar  Kreativitet
  Ett nytt arbetstillfälle. En ny start, en starkare kraft inom sig.
  Omvänd
  Tappar sin motivation,  viljelös och lat


  2wands.jpg2 i Stavar Ambition
  Stabil grund och lovande fortsättning. Ev. någon bonus eller oväntad hjälp.
  Omvänd
  Dålig planering, orkar inte genomföra det påbörjade.


  3wands.jpg3 i Stavar  Oväntat
  Får mycket till sig som kan vara oväntat. Nya möjligheter. välbelåtenhet.
  Omvänd

  Svårt att hitta nya vägar att gå vidare på.


  4wands.jpg4 i Stavar Harmoni
  Ett lyckat projekt, gemenskap med andra.
  Omvänd

  Svårt att dela med sig, rädd att misslyckas.


  5wands.jpg5 i Stavar Konflikt
  Stress i arbete.
  Omvänd

  Tillfälliga lösningar i konflikter.


  6wands.jpg6 i Stavar Succé
  Stor glädje i ett lyckat arbetsprojekt, eventuellt en befordran eller arbetsresa.
  Omvänd
  Får lägga ner mer för att inte förlora allt.


  7wands.jpg7 i Stavar Vilja
  Måste välja inifrån sig själv hur man vill ha sin situation, kan känna sig ensam.
  Omvänd
  Svårt att gå vidare, möter många hinder.


  8wands.jpg8 i Stavar Brev och tele/kommunikation
  Meddelanden som kan förändrar tillvaron. Eventuella erbjudanden.
  Omvänd
  Ett dåligt besked , fastnar i gamla mönster.


  9wands.jpg9 i Stavar Övertid
  Extra arbete som ger bra utdelning och säkerhet.
  Omvänd
  Arbete som måste göras om, osäkerhet


  10wands.jpg10 i Stavar Erfarenhet
  Säkrare position, full utdelning av arbete.
  Omvänd
  Mycket slit utan förtjänst.


  pagewands.jpgPage i Stavar  Snabbt
  Meddelanden, brev på gång. Ett barn som är intensivt och full av fart.
  Omvänd
  Dåliga nyheter, missar en del händelser. Ett barn som är tjurig och motsägande.


  knightwands.jpgKnekt i Stavar Förändring
  Snabba händelser gällande arbete och bostad. En yngre man som är mycket aktiv.
  Omvänd
  Mycket som blir uppskjutet, En yngre man som bara ser till sitt eget bästa.


  queenwands.jpgDam i Stavar Beslutsamhet
  Ansvar och vidareutveckling. En kvinna som är yrkesinriktad, karriärfast, ansvarsfull och trygg i sig själv.
  Omvänd

  Stagnation. Egenskaper; En ombytlig kvinna som smiter från sitt ansvar och arbete.


  kingwands.jpgKung i Stavar Kontrakt
  Kontrakt med arbetsmässigt samband. Bankmöten. En yrkesinriktad man med auktoritet och stadig position.
  Omvänd
  En arbetsmässig situation , ett kontrakt eller avtal som blir uppskjutet eller inte alls blir av. En man som kan vara mycket lynnig och egocentrisk och som endast ser till sitt eget bästa och inte skyr några medel till att genomdriva det han vill.

 • Bägare

  Bägare
  Symboliserar dina vardagliga känsloyttringar. Kärlek, Glädje. Hopp och tro. Besvikelser och förväntningar.I Bägarna har du även harmoni och gemenskap, ödmjuka känslor likväl som svartsjuka. Här finns känsloflödet på gott och ont, det som du upplever och känner inom dig. Du vill att känslorna ska utvecklas, bli till en gemenskap, flöda över till en harmonisk situation. Allt detta går under samlingsnamnet kärlek som är Bägarnas kännetecken.


  acecups.jpgEss i Bägare Kärlek
  En ny period av positiva känslor, ev en ny kärlek, ett nyfött barn eller något som berör en starkt.
  Omvänd
  Förlorar något känslomässigt, olycklig.


  2cups.jpg2 i Bägare Gemenskap
  En början på ett nytt förhållande. Harmoni och glädje.
  Omvänd
  Ett förhållande tar slut eller riskeras att brytas, bråk och missförstånd.


  3cups.jpg3 i Bägare  Förälskelse
  Lyckosamt firande eller stor lycka och glädje tillsammans. Förälskelse.
  Omvänd
  Svårt att kontrollera sina känslor, besvikelser.


  4cups.jpg4 i Bägare Avvaktan
  Lättjefull och tar inte känslor på allvar.
  Omvänd
  Tycker synd om sig själv.


  5cups.jpg5 i Bägare  Ensamhet
  Har svårt att välja ev mellan två personer, är ensam och vilse med sig själv.
  Omvänd
  Bekymmer från oväntat håll.


  6cups.jpg6 i Bägare Glädje
  Harmoni, glädje tillsammans med andra, troligast familj och gamla bekanta.
  Omvänd
  Konflikter med sig själv, eventuellt från barndomen


  7cups.jpg7 i Bägare Andlighet
  Ett känslomässigt val – något måste väljas bort.
  Omvänd
  Rädsla för att gå vidare, vilsenhet.


  8cups.jpg8 i Bägare Bekräftelse
  En vändpunkt känslomässigt, vill ha mer och söker mer som man troligast också får.
  Omvänd
  Är rädd för att bli bränd, låser sina känslor.


  9cups.jpg9 i Bägare Tillit
  Är trygg med sig själv- älskar sig själv. Glädje till och med andra relationer.
  Omvänd
  Lurar både sig själv och andra känslomässigt.


  10cups.jpg10 i Bägare  Lycka
  Lyckligt familjeliv, stor kärlek och lycka.
  Omvänd
  Bråk i familjen, kan känna sig fast.


  pagecups.jpgPage i Bägare Uppvaktning
  Glad händelse, får något till sig med kärlek och omtanke. Ett barn med omtanke och spontanitet.
  Omvänd
  Något ledsamt känslomässigt kommer fram. Ett barn som ställer känslomässiga krav.


  knightcups.jpgKnekt i Bägare Passion
  Kärleksfulla förslag och tillfällen – passion. En charmör- en gladlynt och positiv man.
  Omvänd
  Någon vill dig illa känslomässigt. En ung man som charmar utan att mena allvar.


  queencups.jpgDam i Bägare Lidelse
  Drömmar och omtanke. En kärleksfull kvinna som handlar efter sina känslor. 
  Omvänd
  Falska känslor. Manisk svartsjuka. En kvinna som inte är att lita på som går bakom ryggen.


  kingcups.jpgKung i Bägare Harmoni
  Stadgat familjeförhållanden, familjebeslut. En stark och pålitlig man med mycket kärlek.
  Omvänd
  Ett otrygg och falsk förhållande som kanske går på rutin. En man som har svårt med sina känslor, eventuellt svartsjuka.

 • Mynt

  Mynt
  Symboliserar det materiella, trygghet, ekonomi, utbildning och balansen mellan inre och yttre faktorer. I Mynten har du även helhetsbalansen och förankringen samt växande. Här finns den den ekonomiska standarden och tillväxten, det som styr din grund och trygghet. Det finns en stabilitet samt ett växande i dess kort. Du vill få utdelning på det du investerat i, få till dig mer för att kunna åstadkomma ännu mera. Allt detta går under samlingsnamnet ekonomi som är Myntens kännetecken.


  acecoins.jpgEss i Mynt Grund
  En ny grund, ev en bättre ekonomi.
  Omvänd
  Förlust av en trygghet eller något ekonomiskt.


  2coins.jpg2 i Mynt Jämvikt. 
  Bättre balans av ekonomin av egen kraft, söker en balans på grund av osäkerhet.
  Omvänd
  Förlorar något, eventuellt stora skulder.


  3coins.jpg3 i Mynt Nyheter
  Något nytt tillkommer, eventuellt liten vinst eller utbildning.
  Omvänd
  Blir utan, eventuellt förlorar en fördel, är hemmablind.


  4coins.jpg4 i Mynt Ordning
  Materiellt stabilt – balans i det materiella.
  Omvänd
  Svårigheter att få balans och kontroll i hemmet eller materiellt.


  5coins.jpg5 i Mynt Fattigdom/begränsning
  Svårigheter materiellt. Förlust av pengar eller ställning. Sparsamhet på grund av begränsade resurser.
  Omvänd
  Lättnader materiellt eller ekonomiskt.


  6coins.jpg6 i Mynt Lärdomar
  Resor för utbildning. ekonomiskt tillskott.
  Omvänd
  Svårt att ta ekonomiskt ansvar i helhetsammanhang.


  7coins.jpg7 i Mynt Planering
  Står inför valsituationer av ekonomisk karaktär. Funderingar över framtida ekonomi.
  Omvänd
  Problem med placerade pengar


  8coins.jpg8 i Mynt Intresse
  Skickligheter och talanger i det materiella. Nya arbetsområden och intressen.
  Omvänd
  Svårigheter att planera rätt.


  9coins.jpg9 i Mynt Gåvor
  Oväntade pengar, presenter, gåvor, eventuellt ett arv.
  Omvänd
  Oförtjänta pengar. väntade pengar som kan bli försenade.


  10coins.jpg10 i Mynt Trygghet
  Stabilt materiellt. Säker position.
  Omvänd
  Snålhet fast rikedom finns. Problem inom familjen om pengar.


  pagecoins.jpgPage i Mynt Bidrag
  Meddelanden om pengar på väg. Ett barn som är mycket för planering och stillhet.
  Omvänd
  Ofördelaktiga besked som har med pengar att göra. Egenskaper Ett barn som är rädd och otrygg, går undan.


  knightcoins.jpgKnekt i Mynt Tillkommer
  Ett avtal på gång som ha med ekonomi att göra. Pengar har kommit eller kommer. En yngre man med planering, ordning och reda.
  Omvänd
  Pengar som blivit lovad kommer ej. En yngre man som är otålig, självömkande och allmänt irriterad.


  queencoins.jpgDam i Mynt Stillhet
  Ordning och reda. En kvinna som är stabil, ordningsam och praktisk kunnig.
  Omvänd
  Oordning, kaos. En kvinna som kan vara elaka och baktalande när Du minst anar det.


  kingcoins.jpgKung i Mynt Beslut
  Tillökning av rikedom, säker position i livet. Ev en lärare, en man som är mångsidig och stabil med stort tålamod.
  Omvänd
  Minskad befogenhet i något stort. En tråkig och materialistiskt man som är fastlåst i rutiner.

 • Svärd

  Svärd
  Symboliserar det mentala, konflikter inom personen men även med andra. Händelser och skeenden – utveckling. Från tanke till handling. I Svärden har du händelserna , allt som rör upp och skapar din verklighet, ditt vardagsliv på gott och ont. Det finns mycket styrka i dessa kort, du vill få saker och ting att röra sig, att förändras, att växa. Allt detta går under samlingsnamnet hälsa och ibland händelser som är Svärdens kännetecken.


  aceswords.jpgEss i Svärd Styrka
  En ny början på alla sätt. Starka krafter.
  Omvänd
  Besvikelser och tappad ork.


  2swords.jpg2 i Svärd Lättnad
  Bekymmer lösta.
  Omvänd
  Bekymmer lösta på fel sätt.


  3swords.jpg3 i Svärd Konflikt
  Konflikter med sig själv och andra, eventuellt skilsmässa. Förlust.
  Omvänd
  Tvivel, obalans. Förlust eller sorg.


  4swords.jpg4 i Svärd Orkeslös
  Vila, eventuellt på grund av sjukdom. Stillhet.
  Omvänd
  Svårt att se framåt, ev längre tids sjukdom.


  5swords.jpg5 i Svärd Stress
  Feghet och misslyckanden. Stress.
  Omvänd
  Lättnad, balans och början till harmoni.


  6swords.jpg6 i Svärd Frihet
  Lättnad, frihet. Långa resor.
  Omvänd
  Bekymmer. Eventuellt planerade resor som går om intet.


  7swords.jpg7 i Svärd Valfrihet
  Byte av bostad och arbete. Egna val som ska göras nu. Korta resor.
  Omvänd
  Svårt att komma vidare, uppskjutna resor.


  8swords.jpg8 i Svärd Begränsning
  Utanför, ledsen och ensam, vilsen med sig själv.
  Omvänd
  Smiter undan allt ansvar, känner en lättnad.


  9swords.jpg9 i Svärd Ångest
  Mardrömmar och oro. Ångest och depression.
  Omvänd
  Små olyckor, ofrivillig ensamhet.


  10swords.jpg10 i Svärd Tomhet
  Olyckor, Förtvivlan och förluster.Trött och slut.
  Omvänd
  Våldsam förändring eller stillestånd.


  pageswords.jpgPage i Svärd Intensitet
  Ett besked som innebär en förändring. Ett barn som har en egen vilja och lyckas genomdriva något bra med envishet.
  Omvänd
  Planer som går om intet, problem med hälsan. Ett bråkigt barn.


  knightswords.jpgKnekt i Svärd Turbulens
  Många händelser i ett på gott och ont. En ung intensiv man med egna mål.
  Omvänd
  Bråk och besvikelser genom oväntade händelser. n bråkig man som kan ta till våld.


  queenswords.jpgDam i Svärd Medvetenhet
  Klartänkande och nya lösningar. En kvinna som är intelligent och snabb i handling.
  Omvänd
  Skvaller och falska rykten. En falsk kvinna som ej håller ord.


  kingswords.jpgKung i Svärd Avtal
  Kontrakt som har med lag eller stora handlingar att göra. Avtal. En man som är säker på sig själv och har en stark position.

  Omvänd
  Ett avtal som mer förstör än gynnar. En våldsamt oärlig man med tappad kontroll.

 • Samband mellan sviter

  Dessa 56 kort ur lilla Arkanan bör du se som en helhet och inte endast som en svit. Ser du att det i en stjärna är mest Stavar visar det på mycket arbete. Om det fattas exempelvis Mynt i en stjärna så har personen endera för mycket av den sorten så att de inte behöver visa sig eller så har den inga alls - men det märker du på de utlagda korten.

  Senare - när du också har Stora Arkanan med får du tillgång till ytterligare vägledning. Finns många av de korten viss svit med i stjärnan så visar det antingen på många ”omvälvande” händelse eller på att du kan styra mycket själv. 


  Dominans av Stavar visar på arbetsmässiga situationer. arbete kan ju också vara hobby, hemarbete, skolgång, distansläsning, all form av utbildning eller en situation som kräver tid och engagemang.

  Stavar tillsammans med Mynt visar på ekonomiska arbetssituationer.

  Stavar tilllsammans med Bägare visar på känslomässiga arbetssituationer.

  Stavar tillsammans med Svärd visar på konflikter eller allvarliga situationer arbetsmässigt - både positiva och negativa.


  Dominans av Mynt visar på situationer som har med pengar och materiella saker att göra. det kan handla om ägodelar, aktier eller fast egendom.

  Mynt tillsammans med Stavar visar på pengar som kommer ut ur arbetsmässiga situationer.

  Mynt tillsammans med Bägare visar på kärlek i hemmet. Trivsel hemma och ägodelar och materiell standard i hemmet. fasta relationer.

  Mynt tillsammans med Svärd visar på konflikter som har med materiella saker och hem att göra. Kan även förstärka avtal, kontrakt och handlingar.


  Dominans av Bägare visar på mycket känslor och kärlek i förhållanden.

  Bägare tillsammans med Svärd visar på känslor och handlar om slutgiltiga känsloavgöranden. visar även mycket starka känslor ev svartsjuka och avundsjuka.

  Bägare tillsammans med Stavar visar på kärlek i samband med arbete eller starka känslor i samband med arbete, arbetsplats eller arbetskamrater.

  Bägare tillsammans med Mynt visar på kärlek som har eller behöver hemmabasis. Stora materiella värden i förhållanden.


  Dominans av Svärd visar på känslor och tankar snarare än handling. stor mental verksamhet och blockeringar.

  Svärd tillsammans med Stavar visar på mental a frågor som blir arbetsamma, arbete som stör planering.

  Svärd tillsammans med Mynt visar på fixeringar av materiella värden och dålig planering ekonomiskt.

  Svärd tillsammans med Bägare visar på starka känslor, ej alltid uttryckta utan på avstånd. Många tankar kring kärlek och fasta relationer.

 • Samband mellan siffror

  När du i en stjärna har mer än tre kort av korten 2 - 10 med samma siffra eller mer än två kort av Essen och av folket så kan du läsa in en förstärkning.

  Exempelvis 3 x 10 ; Ökat ansvar i hemsituationen. Stabilare förhållande. Familj. 10 i STAVAR = Mycket arbete, säkrar sin position. Planer på fortsättande eller något nytt. 10 i MYNT= Stabilare materiellt. Bra i hemmet. Säker position. 10 i BÄGARE= Lyckligt familjeliv. Trygghet. Kärlek som håller i sig.  10 i SVÄRD = Plötsliga förluster. (när det gäller Svärden måste du oftast hitta orsaken bakom)  I det här fallet kan en flyttning, förlust av något materiellt eller förlust av en familjemedlem, anhörig eller husdjur föra familjemedlemmar närmare varandra. Det finns alltid en anledning till att det är fler av samma siffra försök att se helheten i det.

  3 x TVÅ :Ett erbjudande
  4 x TVÅ : Ett erbjudande med bra utdelning


  3 x TRE : Avtal eller handlingar
  4 x TRE : Beslut eller kontrakt


  3 x FYRA : Sammanträden eller afffärsmöten
  4 x FYRA : Vila eller semester. Kontrakt


  3 x FEM : Bedrägeri
  4 x FEM : Bråk och motsättningar


  3 x SEX : Vinst och succé
  4 x SEX : Mycket resande och rikedom


  3 x SJU : Omorganisation
  4 x SJU : Utbildning. Nya idéer och inriktningar


  3 x ÅTTA : Många nyheter och förändringar
  4 X ÅTTA : Större beslut


  3 x NIO : Lycka
  4 x NIO : Många nyheter (glada)


  3 x TIO : Ökat ansvar i hemsituationen : stabilare förhållande. Familj.
  4 x TIO : Viktiga familjebeslut.


  2 x 11 : Meddelande / beslut
  3 x 11 : Korrespondens. Större ställningstagande
  4 x 11 : Barn i grupp


  2 x 22 : Ansvarshandlingar
  3 x 22 : Köpa och sälja. Handel
  4 x 22 : Stabilitet


  2 x 33 : Kvinnor som tillför något
  3 x 33 : Mycket prat och skvaller
  4 x 33 : Kvinnorganisationer, klubbar, många vänner


  2 x 44 : Affärstillfällen
  3 x 44 : Större avgörande beslut
  4 x 44 : Världsliga handlingar och kontakter


  2 x ESS : Flyttning eller arbetsförändring
  3 x ESS : Succé och rikedom
  4 x ESS : starka händelser och krafter