• Stora Arkanan 0-6

  Stora Arkanan heter den delen i Tarotleken med 22 kort. De visar på vår andliga utveckling samt större händelser i vårt liv. Namnet antyder vilken händelse eller egenskap som är aktuell. Här under kan du läsa under varje korts namn betydelsen av varje kort.


  0022.gifXXII Dåren /The Fool
  Det här kortet visar på en nykomling inom vilken grupp av utövare som helst. Här finns glädjen, viljan till att prova på, att vilja väl och inte vara rädd för något. Har med sig all kunskap, men vet inte riktigt hur man ska använda den och tror inte riktigt att det behövs heller. Ett kort som visar på glädje och optimism, att våga det okända för inget är väl egentligen farligt och ingen vill väl mig ont. När man med glädje ger sig in i nya projekt.
  Rättvänd
  Början till något nytt, oftast utan en vettig tanke Bakom. Barnslig optimism. Oväntade glada händelser.
  Omvänd 
  Otillräckliga val och händelser. Svårt att säga Nej. Ger sig in på saker som man borde tänka sig för mer än två gånger.


  1.gifI Magikern /The Magician
  Det här kortet visar på en talangfullhet. Man har all kunskap med sig, behärskar allt och ser helheten och sambandet i det man gör. Alla möjligheterna finns med en, man kan göra allt och skapa det man tror på. Magikern visar att han kan trolla, göra det omöjliga möjligt, man kanske inte alltid förstår varför eller hur men det viktigaste ändå kanske är att det fungerar.
  Rättvänd
  Talanger , att klara av det väntade och det oväntade. Vilja till att prova på saker.
  Omvänd 
  Svårt att ta tag i det som ska göras. Fördröjning.


   2.gifII Prästinnan /The High Pristiess
  Det här kortet visar på övernaturliga gåvor, intuition, sökandet efter alla sidor och kunskap i allt. Nyfikenhet, förväntan och gemenskap finns starkt i detta kort. Här har man utvecklingen som kan komma via studiecirklar eller organisationer. Lika intressen som ger mer kunskap allt eftersom. En stark gemenskap med kvinnor eller en mycket stark kvinna. Det finns en kunskapstörst och vetskap i detta kort, men också en rädsla för att se helheten, vill bara se det vita och gör allt för att blunda för det svarta i livet.

  Rättvänd
  Samvaro med andra kvinnor. Söker kunskap och utveckling. Pigg och nyfiken på allt.
  Omvänd 
  Problem med andra kvinnor. Har lätt för att lura sig själv. Vill inte se alla möjligheter som finns framöver, blundar för verkligheten.


  3.gifIII Kejsarinnan/The Empress
  Det här kortet visar på en ansvarsroll i en stor gemenskap eller att man deltar i en stor grupp människor inom samma bransch eller intressen. Det visar på växande, tillgångar och stabilitet. Här har man ansvar för det som redan finns och för allt nytt som kommer till i det som redan finns. Man behöver inte arbeta för tillgångar och fördelar, de kommer till en då man sedan tidigare visat vad man har och kan åstadkomma.
  Rättvänd 
  Växande – en ny start. Säkerhet i det materiella,ev tillgångar som kommer. Kreativitet. Graviditet.
  Omvänd
  Sterilitet eller oväntad graviditet. Blockerad kreativitet. Svårt att hitta sin roll i ett större umgänge, kommer inte fram med sin åsikter.


  4.gifIV Kejsaren/ The Emperor
  Det här kortet visar på stabilitet, trygghet och säkerhet. Här vet man vad man har och vad man vill och får det gjort, kan se helheten från början till slut. Har lätt för att ta ansvar/kommandot då kortet visar på mycket auktoritär energi. Här ska det man redan har växa ännu mer eller bli som man tänkt sig. Det kan visa på beslut, kontrakt och avtal men där det gynnar en själv. Ev husköp, man får sitt rike…

  Rättvänd
  Stora planer. Planering och byggande. Avtal och kontrakt. Egen företagare eller chefsposition, ansvar över anställda.
  Omvänd 
  Konflikter med myndigheter. Svårt att ta order. I konflikt med någon som försöker bestämma över en.


  5.gifV Påven/The High Priest
  Det här kortet visar på kunskap, helhet över livet och allt annat som finns, här kan man se djupt och i större sammanhang alltifrån den minsta detalj till det stora hela. Mycket kunskap och erfarenheter som används och som hjälper andra att hitta sin helhet. Det här visar mest på kunskap, men även andlig sådan, man har med sig helheten inte bara från den här världen. Det kan även visa på studier, att man utvecklas mer inom ett visst område.

  Rättvänd
  Goda råd och lärdomar. Sökandet efter andlig kunskap och vishet. Vetenskap. Religion. Ev vigsel.
  Omvänd 
  Dåliga råd. Vägrar att ”se sanningen i vitögat”.


  6.gifVI Paret/The Lovers
  Det här kortet visar på relationer. Starka parförhållande, inom kärlek men även vänskap, syskon eller arbetskamrater. Det finns ett givande och tagande och en stark gemenskap med glädje och ev. kärlek, om inte annat starka känslor. Här ger och tar man i en ömsesidighet. Sexan visar även på en större gemenskap med närstående/familj samt på resor. Kortet visar även på sökandet efter helhet och harmoni samt glädje med andra. Vid kärleksförhållanden leta efter representanter för att få större helhetsbild.

  Rättvänd
  Harmoni. Fast partnerskap i kärleksförhållande eller affärer. Resa eller träffar med familjen.
  Omvänd 
  Brutet partnerskap. Konflikter med sig själv. Uppskjutna resor eller träffar med familjen.

 • Stora Arkanan 7-14

  7.gifVII Vagnen/ The Chariot
  Det här kortet visar på egen vilja (7:an) att man vill gå sin egen väg, styra sin vagn dit man vill ha sig själv och samtidigt att andra ska se vad man gör, dels för att inge respekt men också för att stärka självkänslan och visa vad man kan. Man har ett mål i sikte och dit ska man, man styr rakt fram och ser inte åt sidan, kan även missa kunskap på vägen då man utav en rädsla inte tar till sig nya saker för då tror man att man har visat att man inte klarar av det man föresatt sig. Kortet kan även visa på korta resor, och då helst flera på en gång, när man väl har kommit igång.

  Rättvänd
  Går in för det som känns bra – går sin egen väg. Viljestyrka. Arbete för framgång.
  Omvänd 
  ”Tappar målet” – svårt att kunna gå vidare med det som valdes. Ångrar beslut.


  8.gifVIII Styrkan/The Strength
  Det här kortet visar på inre styrka, att man står säkert med sig själv, har erfarenheter från omgivningen som gör att man vet sin egen styrka och sin målmedvetenhet. Man vet vad som finns för en och vad man bör göra och vet vad man klarar och resten låter man vara eller kämpar för att få till sig. Har en stark motivation då man vet vad man vill och att man kan få det.

  Rättvänd
  Styrka och mod. En stark motivation. Kontroll över situationer och känslor. Kraft och balans.
  Omvänd 
  Svag och feg. Dålig självdisciplin. Omotiverad.  9.gifIX Eremiten /The Hermit

  Det här kortet visar på inre kunskap men en stillhet i sitt sökande. Man kan vara för sig själv, finna kunskap i stillheten. Planering och sökande efter den inre kunskapen till en vidareutveckling, intar eller har en lärarroll, söker mer kunskapen inom sig och för sig själv och inte i stora grupper, men visst kan man söka med grupper men har ändå det här lilla speciella som gör att man vet lite mer än de flesta då man vågar söka ensamheten.
  Rättvänd
  Planering och framsynthet. Ökad kunskap och utbildning. Gå in i sig själv, vilja vara själv.
  Omvänd 
  Svårt att ta emot råd. Litar bara till sig själv och till nuvarande händelser. Dåliga livsvanor.


  10.gifX Lyckohjulet/The Wheel of Fortune
  Det här kortet visar på att man är på väg åt rätt håll, händelser har kommit igång. Här finns ett flöde, i den fart man har fått upp så tar man till sig mera, mest av det som redan finns. Ett kort som visar på välgång och att man nått sina mål, här finns framgångarna av det man tidigare satsat på. Man lyckas med det man föresatt sig, får mera tillgångar till sig.

  Rättvänd
  En förändring i livet. Ökad lycka och tur. Början på en ny livscykel – fast ett snäpp bättre.
  Omvänd 
  Uppskjutande av händelser. Saker går åt rätt håll men det tar tid.


  11.gifXI Rättvisan/Justice
  Det här kortet visar på beslut, säkerhet och att man vet vad som gäller. Man planerar i en helhet att få allt att fungera och inom rimliga gränser. Det visar på en valsituation och att man nu kommer att göra ett definitivt beslut. Avslutar det man inte längre är i behov av. Ev. uppbrott, skilsmässor, då man nu vågar ta beslut, känna inom sig och se var man är på väg.

  Rättvänd
  Kontrakt, avtal, Lag och ordning. Planering av ”ekonomisk” framtid. Vigsel.
  Omvänd 
  Utdragna kontrakt och avtal. Brytningar, ev skilsmässa.


  12.gifXII Den Hängde/ The Hanged Man
  Det här kortet visar på att man inte kan säga Nej, man har fastnat i en tycka synd om sig självroll. Man får inte gjort det man vill, hittar inte sin egen vilja, vet inte hur man tar beslut. Man har tagit på sig en roll som man inte vill ha bara för att man inte vågar säga ifrån och tro på sig själv. Smiter undan ansvar, orkar inte, blir ”hellre” sjuk än att säga ifrån. Tror inte på sig själv och sina ideal längre, låter andra bestämma utan att se till att man själv skapar en obalans i relationer. Spelar en roll som inte egentligen är en själv.

  Rättvänd
  Offerroll. Tar på sig för mycket eller något oönskad. Utsatt för en situation man inte valt själv.
  Omvänd 
  Självupptagenhet – många tankar om sitt eget. Vågar inte satsa på nya saker. Fastnat i en situation.


  13.gifXIII Döden
  Det här kortet visar på förändringar, att man lämnar något invant och tryggt, ger sig ut på nya äventyr utan att bära med sig gamla saker/bekymmer/ mönster. Ett kort med ett namn som man kanske känner lite oro eller rent av skräck för, men det kan vara viktigt att se vad död egentligen är:när man vuxit ur sin gamla roll/kostym/kropp. Det handlar om att lämna något bakom sig, något som inte längre gagnar en, och är på det sättet ett bra kort, visst kan det betyda fysiskt död, men på det sätt jag lär dig Tarotkortens symboler så behöver du många ”dåligt” aspekterade kort runt om för att det ska vara död, och den dagen undrar du inte, då vet du. Kortet visar också att man kan släppa gamla mönster och blockeringar för att gå vidare i lättnad, men kortet har en kraft med sig som visar att det kan vara arbetsamt att släppa, man kommer inte undan, utan det som inte behövs måste försvinna. När du får det här kortet se efter vad det är du måste släppa istället för att ropa ”död” på en gång.
  Rättvänd
  En förändring som kan vara slitsam men som är till det bättre.
  Omvänd 
  Svårt att komma vidare. Har kört fast ordentligt. Ev. något som tas ifrån en utan att man accepterar det.


  14.gifXIV Måttligheten /Temperance
  Detta är ett av det mest medvetna korten när det gäller andligheten, en bekräftelse på att man själv är en helhet mellan kropp, själ och ande. Det här kortet visar på sökandet efter balans och harmoni som blir till måttlighet. Man har med sig erfarenhet och egen styrka, kan ta stress och yttre påverkan, är nu mer intresserad av vad man kan göra för egen blandning och ge ut. Ett kort som visar på kunskap och vishet, stillhet, lugn och ro. En total samstämmighet och inre frid, man känner ett beskydd i det man gör och ser många möjligheter framöver. Det visar även på att man tar fram det konstnärliga inom sig själv, gör något kanske enbart för eget bruk, bara för att må gott. Detta kort visar på att man får en gudomlig, universell vägledning i det som man behöver. Att man fixar det mål man hade, den önskan man behövde uppfylla.
  Rättvänd
  Visar på en bra balans och harmoni, en samstämmighet med det mesta omkring en.Man utvecklas och finner, tar fram sin inre sanning.
  Omvänd 
  Rädd för sin egen utveckling och kan vara för emotionellt inkännande och även andligt vilket kan skapa en rädsla.

 • Stora Arkanan 15-21

  15.gifXV Djävulen /The Devil
  Det här kortet visar på eget tänkande och habegär, man vill (ha) något nu, med detsamma och genast och precis som man har tänkt det. Önskningar och planering inför framtiden och då mycket om man vill ha det. Starka begär, passion, ägandebehov och svartsjuka. Man vill något så mycket att man inte kan se något annat förrän det önskade är avklarat. Det finns mycket lärdomar i det här kortet, att våga se till sig själv först för att må bra och sen kunna dela med sig istället för att inte se till sina egna behov och sedan bli bitter eller önska andra människor illa. Många lärdomar och många fällor för att hitta balansen och tryggheten samt att se till sina egna roller som Gud och Djävul – vitt och svart – . Det här handlar inte om någon djävulsdyrkan eller svart magi eller något annat ont och hemskt utan är en roll som vi människor har med oss och som vi måste få en balans i. Pengar, makt och rikedom, här finns investeringarna, tankarna och satsningarna. Det visar också på att man tror på sig själv och vill åstadkomma något för egen del som senare även gagnar andra i ens omgivning, för mår man bra kan man dela med sig, är man avundsjuk eller bitter skapar man konflikter. Det är lite ego över det här kortet som vi kanske alla behöver ibland..
  Rättvänd
  Vill ha mycket och har lätt att samla på sig för mycket. Snikenhet, många ägodelar. Starka begär.
  Omvänd 
  Utnyttjande av andra för rikedom. Fixerad vid pengar – ska ha allt. Förblindad.


  16.gifXVI Tornet/The Tower
  Det här kortet visar på förändringar, det man har byggt upp kanske gick lite för fort, man hade grunden och materialet och sen gick det för fort eller under påverkan av andra och nu håller inte det uppbyggda utan rasar samman. Då kan det handla om allt det vi har som trygghet, känslor, hus, investeringar / pengar m m. Men om kortet är rättvänt eller bra aspekterat så har vi grunden och en del material kvar att börja om med och då kanske det blir ritt den här gången, men ibland i livet så måste man tappa greppet, släppa något för att växa och komma vidare… Livsvärderingarna som man har kan komma fram på ett sätt som man inte tänkt sig, allt vänds upp och ner och sen tillbaka och så känner man inte riktigt igen det även om likheterna finns kvar. Det kan finnas mycket rädsla i detta kort, då man är rädd att lämna det som känns tryggt även om det kanske inte är det utan bara en ”illusion”. Ofta så startar man själv dessa omtumlade händelser även om man kanske inte ser det så på en gång.
  Rättvänd
  Förändringar, konflikter och avbrott. En förändring kommer till en utan att man har väntat det.
  Omvänd 
  Oväntade förändringar som ibland kan vara drastiska. Fastna i något som kan vara svårt att ta sig ur. Gör inte det man själv vill.


  17.gifXVII Stjärnan/The Star
  Det här kortet visar på drömmar, inre tankar, förhoppningar och önskningar. Man önskar och vill något, kanske lite ouppnåelig men ambitionen att nå det finns. Många tankar och funderingar, men inte tungsinta utan med lust och glädje samt förväntan att man ska få det man önskar. Inspiration, uppfylldhet, rymd och glädje inombords, man längtar och känner en stark gemenskap med sin omgivning, en helhet och inte då bara på det fysiska planet utan även på det mentala. Det visar även på mentalt / andligt utvecklande. Nya idéer och nya friska tag, man känner en hoppfullhet framåt, ser sina visioner klart och tydligt och är på rätt väg.
  Rättvänd
  Hopp, inspiration. Utvidgande av medvetandet. Andliga aspekter.
  Omvänd 
  Svårt att ta till sig nya saker. Vill inte se eller ta tag i en utveckling. Vågar inte tro på sig själv.


  18.gifXVIII Månen/The Moon
  Det här kortet visar på känsla, inlevelse och drömmar, men mer den sortens som man förverkligar eller uttrycker. Ett kort som visar att man lever med sin känsla/intuition. Att man vill uppleva något som ger en känsloupplevelse med hela kroppen och sinnet. Här finns drömmarna men det är de som man förverkligar, först kommer tanken sen drömmen/fantasin och sen försöker man att förverkliga det. Starka känslor med sig själv i ensamhet och utvecklande men även med andra. I förhållanden, stark kärlek och mycket känslor.
  Rättvänd
  Många och starka känslor och tankar i livsfrågor.
  Skrivande och uttryckande.
  Omvänd 
  Svårt att handskas med verkligheten – flyr undan till ett drömtillstånd.


  19.gifXIX Solen /The Sun
  Det här kortet visar på lycka, att man lyckas med det man har föresatt sig och tror på. Ett riktigt glädjekort som visar på att man får till sig det man behöver, symboliskt kan man se det som Solen som värmer Jorden och ger då möjlighet till liv och växande; det är vad det här kortet gör för oss, visar de möjligheter som kommer till oss. Här finns allt det som man önskar sig, välgång, succé, lycka, harmoni, kärlek, glädje och i gemenskap. Nya möjligheter kommer till en, solen lyser och visar vägen.
  Rättvänd
  Materiell lycka, harmoni och glädje. Nya bätre alternativ. Beröm, avklarade projekt. God hälsa. Harmoni med familjen och nära vänner.
  Omvänd 
  Misslyckanden. Brutna avtal. Familjeproblem.


  20.gifXX Domen/Judgement
  Det här kortet visar på ett uppvaknande, att nu äntligen ser man hur man vill ha det… Man blir klar med sig själv, orkar och är motiverad att ta ansvar och att skapa det liv som man vill ha, det innebär kanske stort ansvar över familjemedlemmar, men man gör det med glädje. Familjelycka finns här, man har varandra. Det visar också att man är nyfiken på livet, vill veta mer och söker kanske lite andra vägar i livet nu när man har mer erfarenhet och kan se klart på vad man tidigare gjorde för misstag. och slutar med.

  Rättvänd
  Uppvaknande. Glädje i det som finns. Beslut och avtal som måste tas och slutföras. Familjehändelser, ex dop, konfirmation, vigsel o s v.
  Omvänd 
  Vägran att ta de beslut som måste tas. Rädd för förändringar ev dödsrädsla.


  21.gifXXI Världen /The world
  Det här kortet visar på kontroll över livet, äntligen känner man total helhet och förstår hela sambandet med att leva, man kan se sin utveckling på ett nytt sätt och känna en stark motivation att våga leva på ett mer balanserat sätt, att släppa gamla värderingar och mönster. Det finns ett kroppsmedvetande här, ”äntligen människa” . Här finns succén med sig själv, man klarar allt, är stark och medveten samt ansvarsfull även med sig själv, kan se klart på hur man lever och hur man vill leva.
  Rättvänd
  Succé, personlig lycka. Fulländningen av en livscykel.
  Omvänd 
  Oavklarade saker ev avhopp eller personliga angelägenheter som inte slutförs. Vill inte ta ansvar, rädd för en fortsättning