Ylva

Latest Followers:

Rosie Marie Eriksson Margareta Annika

Begränsningar

user image 2022-05-14
By: Tarotkurser distans
Posted in: Tarot allmänt
Begränsningar

Det finns ett kort som mer än de andra visar på begränsningar i Tarotleken, det är 5 i Mynt. Många ser det kortet som dålig ekonomi, kris på pengar, skulder vilket det i och för sig kan visa på men det finns så mycket mer i varje kort, dessutom från frågan, positionen samt samman med alla andra kort.

Det går att tolka Tarot ytligt, ha enkel symbolik på varje kort som fattigdom på 5 i Mynt, konstatera vid en tolkning att personen har en tuff period ekonomiskt, det lär säkert stämma till en viss del, men det finns så mycket mer. Som att fundera på varför finns det fattigdom? Vad är fattigdom, är det ekonomiskt, eller kan det vara brist på resurser arbetsmässigt, mindre energi för hälsan, brist på kärlek eller en bristande kontakt andligt?

Allt detta finns även på djupare nivåer, i olika stadier. Viktigt är att ställa sig från varför kommer kortet? Såvida någon inte väljer att "bara" få eller tolka en spådom, acceptera läget. Vilket definitivt visar på kortet 5 i Mynt, att skapa en begränsning.

För mig är Tarot mer än en spådom, det är en förutsägelse av den energi som är skapad, som när som kan förändras utifrån insikten. Det är ingen slump vilket kort som visar sig, sedan kan det vara en begränsning i att tolka det i stället för att få aha-upplevelsen.

Att lära sig Tarot är enkelt, svitens energi, siffrans egenskap bildar en mening, som med 5 i Mynt, fem står för stress, Mynt för materiellt = Stress materiellt. Vilket för många blir brist på pengar. Självklart finns det någon brist när kortet kommer men det finns flera lager av orsaken till det samt att det inte alltid visar att det är pengar som är bristen. Alla femmorna är stress, stress kan vi ha av många olika orsaker, vanmakt, rädsla, osäkerhet, frustration, självanklagelse, bristande tillit, för mycket tankar, för mycket känslor, för mycket eller för lite energi, brist på självkärlek, listan, orden kan göras hur lång som helst.

Vanmakt kommer från begränsningen av att inte ha det vi vill, rädslan att förlora kontrollen, vilket få har när 5 i Mynt visar sig, beroende på vad vi har för programmering med oss, hur vi agerar i det.

Rädsla är grunden till allt som är obalanserat, varför finns den, varför aktiveras den? Vad bottnar rädslan i?

Osäkerhet är när vi oftast inte vet hur vi kan hantera en situation, rädslan att förlora något eller göra bort sig.

Frustration skapas av begränsningen av brist på uttryck och säkerhet, när vi försöker något som inte fungerar, när det finns en begränsning eller att vi upplever att det finns.

Självanklagelse när vi känner oss misslyckade, känslan av att inte räcka till, ingen tillit till oss själv, öppen för kritik från andra.

Bristande tillit kanske för att vi upplever att livet är hårt, att vi strävar efter något men upplever att vi misslyckas eller inte får respons.

För mycket tankar, de som snurrar som är av oro oftast av något av ovanstående, när det kör ihop sig till ett ältande, rädslan att förlora något eller inte få något efterlängtat. 

För mycket känslor, när vi i stället känner efter i stället för att tänka, när en oro tar kontroll, snurrar på i magen tills det blir kaos, känslan tar över tankarna som redan är uppstressade.

Allt detta är en och samma energi men som uttrycks utifrån situationen då beroende på vem vi är som person. Det finns de som är coola utan ekonomisk trygghet, de finns de som är coola känslomässigt fast andra skulle fullständigt bryta ihop.

Alltså behöver 5 i Mynt läsas ut från personens karaktär samt situationen som kanske bara är en sak men som präglas i grunden av en begränsning, rädslan av att inte vara trygg.

Jag skulle kunna fortsätta hur länge som helst, lite till tänker jag göra på filmen som finns inne på profilen för filmer om korten. Sedan är det upp till dig, vill du begränsa dig med att bara ta till dig denna text, eller begränsa dig med att inte ens bry dig. Eller vill du veta mer? Alltså begränsa begränsningar?

Jag vill tipsa dig om att det finns så mycket att ta del av här inne på Tarotakademin. Du kan välja grundkurs i filmer, grundkurs med film, text och uppgifter (till och med i två versioner, endast som "enkel" kurs eller som medlem eller via en utbildning. Men du kan även klicka på blogg, finns ett antal där jag skriver om allt mixat om Tarot. Mest av allt önskar jag nog att du inte ska se korten som spådomskort utan som ett verktyg att bli mer medveten om din potential, dina möjligheter, alltså tvärtom mot för 5 i Mynt.

Kolla in bilden från Tarotleken "Connollys", detta är min favoritversion av 5 i Mynt, personen håller handen på grinden som visar på de fe mynten, de finns där (men oftast vill mycket ha mer, oftast utan att vara medveten om varför), personen har kläder (alltså inte helt utan tillgångar) men en bindel för ögonen för att den inte kan se sin potential, sedan kommer en vägledare som troligen tycker det är dags att sluta blunda, ta tag i det som redan finns. För mig handlar det om tacksamhet, att först se vad som finns, värdera, vara tacksam för att reflektera över finns det något mer?


Kanske du vill släppa en begränsning när det gäller Tarot, utveckla dig vidare, ta bort bindeln?

Tarotutbildning start 15/5 >>>
Medlemskap Tarotakademin >>>
Distansgrundkurs "Tarot korten på bordet" >>>
Genomgång av alla korten (filmer) >>>
Bokprofiler >>>
Filmer om korten >>>